Main Page Sitemap

Dating nettsted om meg


dating nettsted om meg

ikke noen som gir seg ut for å vre deg. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet og videre anmelde brudd på person-vernloven på Datatilsynets nettsider: Endringer Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring av den informasjonen som her er gitt. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å ivareta kravene til sikring samt forhindre innbrudd og annen kriminell virksomhet ved at uvedkommende tar seg inn i bygg og eiendommer. Kameraovervåkning av bygg og inngangspartier.

I noen tilfeller rettes søknad om konsesjon direkte til Datatilsynet. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. De som ønsker å ta i bruk sine rettigheter må ta kontakt med sintef på e-post eller telefon. Dette betyr at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, blir slettet hvis du trekker ditt samtykke.


Sitemap