Main Page Sitemap

Dating nettsteder på ellen


dating nettsteder på ellen

redusere EUs institusjonelle styringsdyktighet var bakgrunnen for at Nice-traktaten (signert 2001, ikrafttredelse 2003) på flere politikkområder erstattet krav om enstemmighet med regler om flertallsbeslutninger. Enhetsakten omhandler også forskning, teknologi og miljø. En rekke land skrev i 1992 under på EØS -avtalen med. 4 Gjennomføring av tollunion og felles landbrukspolitisk førte i løpet av 1960-tallet til at økonomiene i medlemslandene ble mer sammenvevd. 23 Forslag om en økonomisk og monetr union (ØMU) ble lagt frem første gang i 1969 (det var ikke et konkret tema i Roma-traktaten) med forslag om faste valutakurser på bakgrunn av problemer med Bretton Woods -ordningen og slutten på det internasjonale valutakurssamarbeidet i 1971. Det langsiktige målet var en stadig tetter sammenslutning (union) mellom de europeiske folk. Nå kan britene ende opp som Norge likevel.». Denne avtalen sikret at landene i traktaten har tollfri adgang til EUs fellesmarked, mot at landene også tilpasser seg EUs regelverk, med unntak på områdene fiskeri, landbruk og fellesvaluta.

Gro Harlem Brundtland ga våren 1992 uttrykk for at hun gikk inn for norsk medlemskap. Henri Brugmans, «Former des cadres pour l'Europe» (å utdanne ledere for Europa Fédération, januar 1950,. Nei-siden omfattet Sp, KrF, SV, Venstre. English notebook cover by Ace Acedemic! 23 24 Forhandlinger med søkerne ble innledet i 1969. «Brexit: David Davis wants 'Canada plus plus plus' trade deal» (engelsk). Roma-traktaten uttrykte ønske om å redusere de økonomiske forskjellene mellom land og områder. 16 efta ble opprettet som et motstykke til EEC ved Stockholm-konvensjonen av 1960 (etter innledende forhandlinger i 1959 20 ). Storbritannia ønsket blant annet 12-15 år overgangsperiode for sitt landbruk. 27 Parlamentet er til dels organisert i grupper med lignende ideologi på tvers av landegrenser, for eksempel sosialistisk gruppe og kristelig-demokratisk gruppe. 47 Den største enkeltposten på budsjettet, rundt 40, har tradisjonelt vrt utgjort av landbruksstøtte, «Common Agricultural Policy» (CAP). 21 Formålet med kull- og stålunionen var å trappe ned og fjerne handelshindre mellom landene, og på sikt skape en felles handelspolitikk utad.


Sitemap