Main Page Sitemap

Ingen alkohol datingside


ingen alkohol datingside

niebieskim pomieniem, - waciwoci alkoholu metylowego. Kada grupa pochodnych wglowodorw posiada tzw. Waciwoci alkoholu etylowego: - jest bezbarwn, lotn ciecz o charakterystycznym zapachu i piekcym smaku, - w sposb nieograniczony miesza si z wod. 2 CO 3 H2O. Dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji.

Ingen alkohol datingside
ingen alkohol datingside

Szereg homologiczny alkoholi: a) metanol, alkohol metylowy - CH3OH b) etanol, alkohol atylowy - C2H5OH c) ppropanol, alkohol propanylowy - C3H7OH d) butanol, alkohol butanylowy - C4H9OH e) pentalon, alkohol pentylowy - C5H11OH. jest nieco lejszy od wody - w czasie rozpuszczania w wodzie zachodzi zjawisko kontrakcji (ubytek objtoci) - ma odczyn obojtny, - ma waciwoci trujce - ma waciwoci odurzajce, - powoduje denaturacje jajka (cicie w sposb naturalny) - jest. Zastosowanie alkoholu metylowego: - do produkcji formaliny, - rodkw ochrony rolin, - lekarstw, - rozpuszczalnikw, - lakierw i farb. Dobrze rozpiszcza si w wodzie, - ma nisz temp. Podobne do waciwoci alkoholu etylowego. Zastosowanie alkoholu etylowego: - przemys monopolowy, - przemys kosmetyczny, - przemys farmaceutyczny, - jodyna, - do produkcji denaturatu alkany: metan - CH4 etan - C2H6 propan - C3H8 butan - C4H10 pentan - C5H12 heksan - C6H14 heptan - C7H16 oktan - C8H18 nonan. Alkohol ist das Dressing für deinen Kopfsalat.


Sitemap